Search
Close this search box.

Què són les Altes Capacitats

Tot i que les persones amb altes capacitats no són totes iguals ni tenen el mateix tipus d’intel·ligència, intentaré deixar aquí una definició que pugui servir per aclarir de què estem parlant quan parlem d’altes capacitats.

Les persones, de qualsevol edat, amb alta capacitat, tenen en comú que tenen una intel·ligència, creativitat (entesa com a pensament divergent, és a dir, que saben trobar solucions originals o alternatives per a resoldre problemes) i capacitat de raonament clarament superior a la majoria de persones de la seva mateixa edat.

Les altes capacitats inclouen:

– INFANTS PRECOÇOS:  nens i nenes que han desenvolupat la seva intel·ligència a un ritme considerablement més ràpid que els seus iguals. Si l’avaluació psicològica s’ha realitzat abans dels 12 anys ens podem trobar amb casos de precocitat. Si es fa una reavaluació a partir d’aquesta edat i es confirma el diagnòstic ja no parlarem de precocitat, sinó de talents o superdotació.

 – TALENTS: persones que destaquen molt per sobre de la mitjana en un o diversos camps (verbal, matemàtic, lògic, artístic…), però no en tots. Ens podem trobar amb TALENTS SIMPLES (persona amb un percentil superior a 95 en un camp) o TALENTS COMPLEXOS (on es combinen 2 o 3 talents amb un percentil superior a 80). Un exemple de talent complex seria el Talent acadèmic (on es combina una gran memòria, una comprensió verbal i un raonament lògic molt elevats).

 – SUPERDOTACIÓ: persones que destaquen molt per sobre de la mitjana en tots els camps de la intel·ligència i mostren també una elevada creativitat. En  els tests d’aptitud puntuen per sobre del percentil 75 en totes les aptituds (lingüística, lògica, etc.). En els tests de capacitats encara se sol prendre com a referència el valor 130 per parlar de superdotació, tot i que cal tenir en compte també altres factors com la creativitat i les diferents aptituds.

És molt important remarcar que la intel·ligència d’una persona no és estàtica (va canviant al llarg dels dies i els anys), per tant s’ha d’anar amb molt de compte en fer una avaluació, ja que el resultat d’aquella avaluació determina el rendiment d’aquella persona aquell dia en concret.

Els experts acadèmics en altes capacitats de més renom actualment estan d’acord en que cal basar un diagnòstic d’altes capacitats no només en els resultats d’un test sinó també en l’observació d’aquella persona (de les seves produccions, de les seves relacions, el seu dia a dia…).

En resum, la intel·ligència d’una persona no pot ser determinada només per un número.

I vull recalcar aquí, que TOTS els tipus d’altes capacitats, requereixen una intervenció a nivell escolar, tant els infants precoços com els talents o els superdotats. TOTS  ELLS SÓN CASOS D’EXCEPCIONALITAT I S’HAN DE TRACTAR COM A TAL.